JOB POSITION IN A TURKISH RESTAURANT / CAFE (Prague)

JOB POSITION IN A TURKISH RESTAURANT / CAFE (Prague)


Our Turkish client who is opening a new restaurant / cafe in Prague, is looking for a responsible person with the necessary competence for a business license to operate in hospitality-catering sector and to become a guarantor of its operation. The position is mainly suitable for ladies.

Job Title: Responsible for catering activity (Odpovědná osoba pro hostinskou činnost)
Working location: Prague
Type of employment: Full-time work (6 hours per day, 4 days a week)
Required Languages: Czech (native speaker), English (intermediate or advanced level), other languages ​​are advantage

Please find the requirements in Czech language below:

Při provozování živnosti v oboru „Hostinská činnost“ se požaduje kromě všeobecných podmínek také splnění odborné způsobilosti, které se prokazuje:

  • výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o řádném ukončení tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru (přičemž za příslušný obor se považují zejména obory kuchař-číšník, číšník- servírka, kuchař, kuchařské práce), nebo
  • vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, nebo
  • vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o ukončení dvouleté praxe v oboru, nebo
  • diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.

If you are interested in this position, please send your CVs in English together with the proof of necessary education / experience and motivation letter to: sedattekin_34@hotmail.com (+90 536 9285580)