Çek Cumhuriyeti’nde iş – 6: Muhasebe ve Vergilendirme

Çek Cumhuriyeti’nde iş – 6: Muhasebe ve Vergilendirme


Çek Cumhuriyeti muhasebe ve vergilendirme konularında ÇekTürk ekibi olarak; yaşanılan sıkıntılara birebir şahit olduk ve bu konuda gelen soruları en doğru şekilde yanıtlamaya çalıştık. Sizlerden gelen Çek Cumhuriyeti muhasebe hakkında soruların artmasıyla birlikte bu konuyu iş postlarımız için oluşturduğumuz seriye ekleme kararı aldık ve genel bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak, sizleri aydınlatmak istedik.

Çek Cumhuriyeti’nde İş yazı dizimizin tamamını görüntülemek için tıklayınız. 

Çek Cumhuriyeti Muhasebe ve Vergi Sistemi

Çek Cumhuriyeti’nde günümüzde kullanılmakta olan vergi sistemi 1993 yılı Ocak ayında vergi_3oluşturulmuştur. Vergi sınıflandırılması şu şekilde kategorize edilmiştir:
-Kurumlar Gelir Vergisi
-Kişisel Gelir Vergisi
-Katma Değer Vergisi (KDV)
-Gider Vergisi
-Yol Vergisi
-Gayrimenkul Vergisi
-Gayrimenkul Edinme Vergisi
-Veraset ve İntikal Vergisi
-Enerji Vergisi

Yerleşik olmayan tüzel kişilerin vergilendirmesinde devamlı müesseseler :
Devamlı müesseseler tüzel varlıklar değildir. Ancak yabancı bir kuruluşun vergiye tabi varlığı, Çek Cumhuriyeti’ne vergi ödemesini gerektirmektedir. Kurumlar gelir vergisi; Çek Cumhuriyeti’nde hizmet sunulması, tesis ya da temsilcilik kurulması durumlarında ödenmektedir.

Kişisel gelir vergisi için, bazı durumlarda vergiden muafiyet söz konusudur. Bunun harkkında detaylı bilgi için tıklayınız. Bu vergi çeşidi yabancı yöneticiler için vergilendirme, sosyal güvenlik ve sağlık sigortası primlerini kapsamaktadır. Bir çalışanın sosyal güvenlik ve sağlık sigortası primleri brüt maaşın% 11 olarak hesaplanmıştır. İşverenler Çek Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası otoriterlerine, tüm çalışanlarının brüt maaşlarına ek olarak % 34 oranın bir ödeme yapmakla mükelliftirler.

Çek KDV Kanunu, KDV ile ilgili AB Direktiflerine dayanmaktadır ve Çek Cumhuriyeti’nde mal ve hizmet sağlanması durumunda eklenen vergidir. İki farklı KDV oranı uygulanmaktadır. Bunlar; %21 oranında genellikle ticari mal ve servislere uygulanan KDV ve %15 oranında bazı seçilmiş hizmetlere uygulanan KDV’lerdir.

ODEwMzUzMT-kurumlar-vergisi-orani

Gider vergisi; hidrokarbon yakıt ve yağlar, alkollü içkiler, damıtılmış likör, bira, şarap,tütün gibi tüketim ürünleri için geçerlidir. Vergi ilgili ürünün birim başına sabit bir miktar olarak hesaplanır.

Enerji vergisi, 1 Ocak 2008’de AB direktifleri üzerine dolaylı vergiler grubuna dahil edilmiş ve uygulamaya girmiştir. Bu vergiler; elektrik, doğal gaz ve diğer gazlar ile katı yakıtların temini üzerine alınan vergi çeşididir. Enerji vergisi mükellefleri, ya son kullanıcılara enerji sunan enerji tedarikçileri ya da dağıtım, iletim sistemlerinin operatörleridir.

Yol vergisi, Çek Cumhuriyeti’nde tescilli ve  iş amaçlı çalışan kara taşıtları ve bunların römorkları için ödenen vergidir. Mükelleflerin sonraki yılın 31 Ocak vergi dönemine kadar yol vergi beyannamelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Gayrimenkul vergisi; sahip olunan arazi ya da tesis üzerinden yapılandırılmaktadır. Emlak vergisi olarak da bilinen bu vergi, malın sahibi tarafından yıllık bazda ödenir, ancak bazı durumlarda mülkteki kiracı ya da mükellef kişi tarafından da karşılanabilmektedir. Ayrıca vergi oranları, belediyeler tarafından belirlenen gayrimenkul konumunun değerine göre katsayılar ile çarpılır.

Gayrimenkul edinme vergisi;  mülkün satış fiyatının %4’ü olarak hesaplanmaktadır. Vergi genellikle satıcı tarafından ödenir. Ancak, satış veya gayrimenkul alışverişi üzerine, bazı durumlarda alıcı bu vergiden mükellef olacağını kabul edebilir. Bazı işlem (örneğin birleşme ve bölünme) gayrimenkul edinimi vergisinden muaftır.

Veraset ve intikal vergisi, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle kaldırılmıştır ve ilgili vergiler gelir vergisine dahil edilmiştir. Eski uygulamada, verasetin aile üyeleri arasında bağışlanması gibi durumlarda bu vergiden sahipler muaf tutulurlardı.

Çek Cumhuriyeti’nde pazar araştırması, ticaret desteği, işe alım, muhasebe ve vergi, reklam, fuar, çeviri gibi tüm konularda sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm soru ve talepleriniz için iletişim:
info@cekturk.com
+420775177364

Çek Cumhuriyeti’nde İş yazı dizimizin tamamını görüntülemek için tıklayınız.