Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Çek Üniversiteleri Yüksek Lisans Programları


Çek üniversiteleri yüksek lisans programları, İngilizce dilinde ve ÇekTürk’ten danışmanlık ile sizlere sunuluyor. Çek Cumhuriyeti yüksek lisans danışmanlık paketleri için: info@cekturk.com, +420775177364

     

Çek üniversiteleri web sayfamız ve Çek Cumhuriyeti yüksek lisans programları için tıklayın. Bu liste, yalnızca genel bir fikir vermek içindir. Matematik, fizik, diğer mühendislikler ve diğer tüm programlar için bize ulaşın ve birlikte ilerleyelim: info@cekturk.com
Çek Cumhuriyeti, Orta Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Çek Cumhuriyeti köklü ve kaliteli eğitimi ile öğrencilere çok iyi olanaklar sunmaktadır. Dünyanın en eski üniversitelerini bünyesinde barındıran Çek Cumhuriyeti’nde bütçenizi zorlamadan çok iyi bir lisans eğitimi alabilirsiniz, çünkü Çekya’da CZK (Çek Kronu) kendi para birimleri kullanılmaktadır. EURO para birimine göre çok daha uygundur.

  • Çek Cumhuriyeti’nde yüksek lisans eğitimi çoğunlukla 2 yıl sürmektedir.
  • İngilizce eğitim veren Çekya’daki özel üniversitelerin ücreti, senelik 1.000 Euro – 10.000 Euro arasında değişiklik gösterebilmektedir.
  • Çek üniversitelerinin bazılarında İngilizce hazırlık dönemi / yılı açılmaktadır. Bazıları da TOEFL, IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan testleri kabul etmektedir. Bazı okulların kendi İngilizce seviye tespit sınavı olmaktadır.
  • Çek üniversiteleri eğitim danışmanlığımız ile ilgili Türk öğrencilerden gelen güzel yorumlar ve referanslar için tıklayın.
Çek Cumhuriyeti Yüksek Lisans Bölümleri

Çekya’da bazı yüksek lisans bölümlerini kapsar. Tamamı ve istekleriniz için iletişim: info@cekturk.com

Corporate Finance Management in the Global Environment (Küresel Çevrede Kurumsal Finansman Yönetimi)
Marketing Management in the Global Environment (Küresel Çevrede Pazarlama Yönetimi)
Business Administration and Operations (İşletme Yöntemi ve İşlemleri)
International Management
(Uluslararası İşletme)
Entrepreneurship
(Girişimcilik)
Management (İşletme)
Management and Marketing
(Yönetim ve Pazarlama)
Marketing (Pazarlama)
Finance
(Finans)
Marketing Communication
(Pazarlama İletişimi)
Project Management (Proje Yönetimi)
Economics and Management (Ekonomi ve Yönetim)
Business Administration
 (İşletme)
Official Statistics (Resmi İstatistik)
Quantitative Economic Analysis (Kantitatif Ekonomik Analiz)

Architecture and Urban Design
(Mimarlık ve Kentsel Tasarım)

Master of Laws
(Hukuk Yüksek Lisansı (LL.M))
Business and Law in International Markets (Uluslararası Pazarlarda İş ve Hukuk)

International Relations and Diplomacy
(Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi)
International Relations and European Studies (Uluslararası Araştırmalar ve Avrupa Çalışmaları)
Regional Studies and International Business (Bölgesel Araştırmalar ve Uluslararası Ticaret)

Humanities (Beşeri Bilimler)
Anglophone Studies (Anglophone Araştırmaları)
Strategic Communication
(Stratejik İletişim)
Psychology
(Psikoloji)
Second Language Learning & Teaching
(İkinci Dil Öğrenimi ve Öğretimi)

Security Technologies, Systems and Management – Technical Focus (Güvenlik Teknolojileri, Sistemler ve Yönetim – Teknik Odaklı)
Security Technologies, Systems and Management – Management Focus
(Güvenlik Teknolojileri, Sistemler ve Yönetim – Yönetim Odaklı)
Information Technologies
(Bilişim Teknolojileri)
Informatics (Bilişim)
Information Systems Management (Bilişim Sitemleri Yönetimi)

Çek Cumhuriyeti Yüksek Lisans – Mühendislik Bölümlerinden Bazıları

Polymer Engineering (Polimer Mühendisliği)
Mechanical Engineering, Engineering Technology and Materials (Makine Mühendisliği, Teknoloji ve Materyeller Mühendisliği)
Mechanical Engineering, Machines and Equipment Design (Makine Mühendisliği, Makineler ve Ekipman Tasarımı)
Mechanical Engineering, Manufacturing Systems and Processes (Makine Mühendisliği, Üretim Sitemleri ve Süreçleri)
Textile Engineering, Clothing and Textile Engineering (Tekstil Mühendisliği, Giyim ve Tekstil Mühendisliği)
Textile Engineering, Nonwoven and Nanomaterials (Tekstil Mühendisliği, Nonwoven ve Nanomateryeller)
Electrical Engineering and Informatics, Mechatronics (Elektrik Mühendisliği ve Bilişim, Mekatronik)
Macar Üniversiteleri – İngilizce Yüksek Lisans Bölümleri

Post-Graduate Specialist Diploma Course in Information Management (Bilgi Yönetimi)
Post- Graduate Specialist Diploma Course in Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)
Post-Graduate Specialist Diploma Course in Executive MBA Management (MBA Yönetimi)
Human Resource Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)
International Management (Uluslararası Yönetim)
Financial Management (Finans Yönetimi)
Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)
Data Driven Management (MBA) (Veri Güdümlü Yönetim, MBA)
Vehicle Engineering (Araç Mühendisliği)
Infrastructure Engineering (Altyapı Mühendisliği)
Architecture (Mimarlık)
Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi)
Marketing (Pazarlama)
International Economics and Business (Uluslararası Ekonomi ve İşletme)
Computer Science Engineering (Bilgisayar Bilimi Mühendisliği)
Müzik (Klarnet, trompet, flüt, piyano, keman)
Law and Governance (Hukuk ve İdare)

European Geotechnical and Environmental Course (Avrupa Geoteknik ve Çevresel)
European Mineral Engineering Course (Avrupa Mineral Mühendisliği)
Materials Engineering (Malzeme Mühendisliği)
Mechanical Engineering (Mekanik Mühendisliği)
Metallurgical Engineering (Metalürji Mühendisliği)
Earth Sciences Engineering (Dünya Bilimleri Mühendisliği)
Hydrogeological Engineering (Hidrojeolojik Mühendisliği)
Petroleum Engineering (Petrol Mühendisliği)
Software and Information Engineering (Yazılım ve Bilgi Mühendisliği)
Central European Studies (Orta Avrupa Çalışmaları) 
MBA – Master of Business Administration (İşletme Yüksek Lisansı, MBA)

Polonya Üniversiteleri – Yüksek Lisans Programları (İngilizce)

Managerial Economics (Yönetim Ekonomisi)
Chemistry (Kimya)
International Relations (Uluslararası İlişkililer)
Political Science (Siyaset Bilimi)
European Studies (Avrupa Çalışmaları)
Journalism and Social Communication (Gazetecilik ve Sosyal İletişim)
Tourism (Turizm)
Administration in International Organizations (Uluslararası Kuruluşlarda İdare)
Intercultural Mediation (Kültürlerarası Aracılık)
English Philology (İngilizce Filoloji)
Image Communication (advertising, public relations, branding) (İmaj Yönetimi: reklam halka ilişkiler, markalaştırma)
Empirical and Theoretical Linguistics (ETHEL) (Deneysel ve Teorik Dil Dilimi)
LLM International & European Law (Uluslararası ve Avrupa Hukuku)
Theoretical Physics (Teori Fiziği)
Public History (Kamu Tarihi)
Applied Geoscience (Uygulamalı Jeoloji)
Çek Cumhuriyeti yüksek lisans eğitiminiz öncesinde Prag’da İngilizce hazırlık eğitimi almanız mümkün.

PRAG İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ:

İngilizce seviyenizin yetersiz olduğunuz düşünüyorsanız, minimum A2 seviyesinde olmak koşulu ile seçkin bir Çek üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi alabilirsiniz. Prag İngilizce hazırlık eğitim detayları için tıklayınız

+ PRAG’DA FİLM YAPIMI, OYUNCULUK EĞİTİMİ için tıklayınız.

Çek üniversitelerinde İngilizce yüksek lisans ile ilgili sorularınız, Macaristan üniversitelerinde İngilizce yüksek lisans ve ÇekTürk’ten ücretsiz danışmanlık için iletişim:
info@cekturk.com
+420775177364

Çekya’da İlginizi Çekebilecek Diğer Hizmetlerimiz:

sigorta insurance cekturk dil kursu cekturk konaklama cekturk diploma denkligi cekturk ceviri translate cekturk