Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Çek Üniversiteleri


ÇekTürk, ücretsiz eğitim danışmanlığı hizmeti ile, sizlere Çek Cumhuriyeti’nin ve Macaristan’ın en seçkin üniversitelerinde kaliteli bir eğitim fırsatı sunmaktadır. 

Çek Cumhuriyeti’nde eğitim, pek çok Avrupa ülkesinin arasında, eğitim kalitesi, köklü üniversiteleri, ekonomik oluşu ve İngilizce eğitimin yaygın olması ile öne çıkmaktadır.

 • Günümüzde 42,000’den fazla yabancı öğrenci Çek Cumhuriyeti’nde okumaktadır.
 • Çek Cumhuriyeti, 2014 yılında Erasmus öğrencileri arasında en popüler 12. Avrupa ülkesi seçilmiştir.
 • Çek Cumhuriyeti’nde çoğunlukla lisans eğitimi 3 yıl, yüksek lisans eğitimi ise 2 yıl sürer.
 • Çek Cumhuriyeti EURO kullanmaması, CZK (Çek Kronu) kullanması nedeni ile diğer AB ülkeleri kadar pahalı değildir, ekonomiktir.

ÇekTürk olarak, Çek üniversiteleri, Macar üniversiteleri ve Polonya üniversitelerinden anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin İngilizce bölümlerini aşağıda görüntüleyebilir, Türk öğrenciler için yetkili acenta firma olduğumuzdan, ücretsiz danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz: info@cekturk.com

Çek Üniversiteleri Programları (Çekya Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Prag İngilizce hazırlık için buraya,   Prag Çekçe hazırlık için buraya tıklayın.

ÇEKYA LİSANS BÖLÜMLERİ (İngilizce)

Business Administration (İşletme)
Business Administration: Marketing and Communications Emphasis (İşletme: Pazarlama ve İletişim)
Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis (İşletme: Stratejik Pazarlama Analizi ve Planlaması)
Business Administration and Human Resources Management (İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi)
Business Administration and Sales (İşletme ve Satış)
Business Administration and Financial Management (İşletme ve Finansal Yönetim)
Business Management and Corporate Finance
(İşletme Yönetimi ve Kurumsal Finans)
Business Administration and Operations, Logistics and Quality Management (İşletme ve Operasyon, Lojistik, Kalite Yönetimi)
Economics and Management (İşletme ve Ekonomi)
Economics and Management, Business Administration (Ekonomi ve Yönetim, İşletme)
Finance
(Finans)
Marketing
(Pazarlama)
Marketing Communication
(Pazarlama İletişimi)

Law (Hukuk)

International Relations
(Uluslararası İlişkiler)
International Business
(Uluslararası Ticaret)
International Relations and European Studies
(Uluslararası Araştırmalar ve Avrupa Araştırmaları)
International & Economic Relations
(Uluslararası ve Ekonomik İlişkiler)

Communication & Mass Media
(İletişim ve Kitlesel Medya)
Journalism and Communications (Gazetecilik ve İletişim)
Visual Art Studies (Görsel Sanatlar)

Politics and Society (Politika ve Toplum)
Humanities, Society and Culture (Beşeri Bilimler, Toplum ve Kültür)
Jewish Studies: History and Culture (Yahudi Araştırmaları: Tarih ve Kültür)
Anglophone Studies (Anglophone Araştırmaları)
English Language & Literature
(İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Psychology
(Psikoloji)
Hospitality Management

IT Management
(IT Yönetimi)
Informatics (Bilişim)
Information and Control Technologies (Bilgi ve Kontrol Sistemleri)

Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (Tekstil Teknolojiler, Materyeller ve Nanomateryeller)
Textile and Fashion Design (Tekstil ve Moda Tasarımı)
System Engineering and Informatics (System Mühendisliği ve Enformatik)

Medical Studies (Tıp Eğitimi)
Pharmacy (Eczacılık)

Macar Üniversiteleri – İngilizce Lisans Bölümleri

Commerce and Marketing (Ticaret ve Pazarlama)
Business Administration and Management (İşletme ve Pazarlama)
Financial Studies (Finans)
Business and Diplomacy (İş ve Politika)
Management (Yönetim)
Management with Arts (Yönetim ve Sanat)
Management with Tourism (Yönetim ve Turizm)
Management with Psychology (Yönetim ve Psikoloji)
Management with Marketing (Yönetim ve Pazarlama)
Vehicle Engineering (Araç Mühendisliği)
Logistics Engineering (Lojistik Mühendisliği)
Civil Engineering (İnşaat Mühendisliği)
Agricultural Engineering (Tarım Mühendisliği)
Food Engineering (Gıda Mühendisliği)
Business Administration and Management (işletme ve Yönetim)
International Relations (Uluslararası İlişkiler)
Law and Governance (Hukuk ve İdari Yönetim)

Polonya Üniversiteleri – İngilizce Lisans Bölümleri

English Philology (İngilizce filoloji)
Political Science (Siyasi bilimler)
Biotechnology (Biyoteknoloji)
European Cultures (Avrupa Kültürleri)
Chemistry (Kimya)
Classics and European Identity (Klasikler ve Avrupa Kimliği)
Business and Administration, Specialisations: Business, Finance, Governance (İşletme ve Yönetim, İş – Finans – İdare üzerine uzmanlık)
International Relations – Global Studies (Uluslararası İlişkiler – Global Çalışmalar)

ÇEK ÜNİVERSİTELERİ – İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ

Corporate Finance Management in the Global Environment (Küresel Çevrede Kurumsal Finansman Yönetimi)
Marketing Management in the Global Environment (Küresel Çevrede Pazarlama Yönetimi)
Business Administration and Operations (İşletme Yöntemi ve İşlemleri)
Business Management and Corporate Finance
(İşletme Yönetimi ve Kurumsal Finans)
International Management
(Uluslararası İşletme)
Entrepreneurship
(Girişimcilik)
Management (İşletme)
Management and Marketing
(Yönetim ve Pazarlama)
Marketing (Pazarlama)
Finance
(Finans)
Marketing Communication
(Pazarlama İletişimi)
Project Management (Proje Yönetimi)
Economics and Management, Business Administration (Ekonomi ve Yönetim, İşletme)
Official Statistics (Resmi İstatistik)
Quantitative Economic Analysis (Kantitatif Ekonomik Analiz)

Architecture and Urban Design
(Mimarlık ve Kentsel Tasarım)

Master of Laws
(Hukuk Yüksek Lisansı (LL.M))
Business and Law in International Markets (Uluslararası Pazarlarda İş ve Hukuk)

International Relations and Diplomacy
(Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi)
International Relations and European Studies (Uluslararası Araştırmalar ve Avrupa Çalışmaları)
Regional Studies and International Business (Bölgesel Araştırmalar ve Uluslararası Ticaret)

Humanities (Beşeri Bilimler)
Anglophone Studies (Anglophone Araştırmaları)
Strategic Communication
(Stratejik İletişim)
Psychology
(Psikoloji)
Second Language Learning & Teaching
(İkinci Dil Öğrenimi ve Öğretimi)

Security Technologies, Systems and Management – Technical Focus (Güvenlik Teknolojileri, Sistemler ve Yönetim – Teknik Odaklı)
Security Technologies, Systems and Management – Management Focus
(Güvenlik Teknolojileri, Sistemler ve Yönetim – Yönetim Odaklı)
Information Technologies
(Bilişim Teknolojileri)
Informatics (Bilişim)
Information Systems Management (Bilişim Sitemleri Yönetimi)

Polymer Engineering (Polimer Mühendisliği)
Mechanical Engineering, Engineering Technology and Materials (Makine Mühendisliği, Teknoloji ve Materyeller Mühendisliği)
Mechanical Engineering, Machines and Equipment Design (Makine Mühendisliği, Makineler ve Ekipman Tasarımı)
Mechanical Engineering, Manufacturing Systems and Processes (Makine Mühendisliği, Üretim Sitemleri ve Süreçleri)
Textile Engineering, Clothing and Textile Engineering (Tekstil Mühendisliği, Giyim ve Tekstil Mühendisliği)
Textile Engineering, Nonwoven and Nanomaterials (Tekstil Mühendisliği, Nonwoven ve Nanomateryeller)
Electrical Engineering and Informatics, Mechatronics (Elektrik Mühendisliği ve Bilişim, Mekatronik)

Macar Üniversiteleri – İngilizce Yüksek Lisans Bölümleri

Post-Graduate Specialist Diploma Course in Information Management (Bilgi Yönetimi)
Post- Graduate Specialist Diploma Course in Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)
Post-Graduate Specialist Diploma Course in Executive MBA Management (MBA Yönetimi)
Human Resource Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)
International Management (Uluslararası Yönetim)
Financial Management (Finans Yönetimi)
Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)
Data Driven Management (MBA) (Veri Güdümlü Yönetim, MBA)
Vehicle Engineering (Araç Mühendisliği)
Infrastructure Engineering (Altyapı Mühendisliği)
Architecture (Mimarlık)
Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi)
Marketing (Pazarlama)
International Economics and Business (Uluslararası Ekonomi ve İşletme)
Computer Science Engineering (Bilgisayar Bilimi Mühendisliği)
Müzik (Klarnet, trompet, flüt, piyano, keman)
Law and Governance (Hukuk ve İdare)

European Geotechnical and Environmental Course (Avrupa Geoteknik ve Çevresel)
European Mineral Engineering Course (Avrupa Mineral Mühendisliği)
Materials Engineering (Malzeme Mühendisliği)
Mechanical Engineering (Mekanik Mühendisliği)
Metallurgical Engineering (Metalürji Mühendisliği)
Earth Sciences Engineering (Dünya Bilimleri Mühendisliği)
Hydrogeological Engineering (Hidrojeolojik Mühendisliği)
Petroleum Engineering (Petrol Mühendisliği)
Software and Information Engineering (Yazılım ve Bilgi Mühendisliği)
Central European Studies (Orta Avrupa Çalışmaları) 
MBA – Master of Business Administration (İşletme Yüksek Lisansı, MBA)

Polonya Üniversiteleri – İngilizce Yüksek Lisans Bölümleri

Managerial Economics (Yönetim Ekonomisi)
Chemistry (Kimya)
International Relations (Uluslararası İlişkiler)
Political Science (Siyasi Bilimler)
European Studies (Avrupa Çalışmalar)
Journalism and Social Communication (Gazetecilik ve Sosyal İletişim)
Tourism (Turizm)
Administration in International Organizations (Uluslararası Organizasyonlarda Yönetim / İdare)
Intercultural Mediation (Kültürlerarası Aracılık)
English Philology (İngilizce Filoloji)
Image Communication (advertising, public relations, branding) (İmaj İletişimi (reklam, halkla ilişkiler, markalaşma)
Empirical and Theoretical Linguistics (ETHEL) (Ampirik ve Teorik Dil Bilimi)
LLM International & European Law (Uluslararası ve Avrupa Hukuku)
Theoretical Physics (Teorik Fizik)
Public History (Kamu Tarihi)
Applied Geoscience (Uygulamalı Jeoloji)

PRAG İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ:

İngilizce seviyenizin yetersiz olduğunuz düşünüyorsanız, minimum A2 seviyesinde olmak koşulu ile seçkin bir Çek üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi alabilirsiniz. Prag İngilizce hazırlık eğitim detayları için tıklayınız

PRAG ÇEKÇE HAZIRLIK EĞİTİMİ:

Çekya’da Çekçe eğitim almak istiyorsanız, yoğun Çekçe yıllık ve bir dönemlik hazırlık eğitimine katılabilirsiniz. Detaylar için tıklayınız.

Macaristan Üniversiteleri – Hazırlık Programları:

 • Macaristan – İngilizce dil eğitimi. Detaylar için tıklayınız.
 • Macaristan – Almanca dil eğitimi
 • WBS – İngilizce Hazırlık Eğitimi (Business) . Detaylar için tıklayınız.
 • WBS – İngilizce Tıp Hazırlık Eğitimi. Detaylar için tıklayınız.

ÇEKYA DOKTORA PROGRAMLARI (İngilizce)

 • Food Technology (Gıda Teknolojisi)
 • Technology of Macromolecular Compounds (Makromoleküler Bileşik Teknolojisi)
 • Tools and Processes (Araçlar ve Süreçler)
 • Multimedia and Design (Multimedya ve Tasarım)
 • Economics and Management (Ekonomi ve Yönetim)
 • Management (Yönetim)
 • Finance (Finans)
 • Information Management (Bilgi Yönetimi)
 • Engineering Informatics (Bilişim Mühendisliği) 
 • Automatic Control and Informatics (Otomatik Kontrol ve Bilişim)
 • Biomaterials and Biocomposites  
 • System Engineering (Sistem Mühendisliği)
 • Material Sciences and Engineering (Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği)
 • Nanotechnology and Advanced Materials (Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler) 
 • Sector Economic and Economics of Enterprise (Sektör Ekonomisi ve İşletme Ekonomisi) 
 • Regional and Social Development (Bölgesel ve Sosyal Gelişim) 

Macaristan Doktora Programları (İngilizce)

 • Art History (Sanat Tarihi)
 • Business and Management (İşletme ve Yönetim)
 • Economics (Ekonomi)
 • International Affairs (Uluslararası İlişkiler)
 • Management (Yönetim)
 • Agricultural Sciences (Zirai Bilimler)
 • Engineering (Mühendislik)
 • Doctoral School of Information Sciences (Bilişim Bilimleri)
 • Doctoral School of Mechanical Engineering (Makine Mühendisliği)
 • Enterprise Theory and Practice Doctoral School (Girişim Teori ve Pratik)
 • Materials Science and Technology (Malzemeler Bilim ve Teknoloji)
 • PhD programme in Earth Sciences (Yer Bilimleri)

PRAG’DA DİĞER OKULLAR: * PRAG FİLM OKULU

+ Macaristan üniversiteleri için tıklayınız.

Logo Anglo-American University Prague Czech University of Life Sciences ile ilgili görsel sonucu logo_metropolitan_university_prague
prag_film_okulu_cekturk_cek_cumhuriyeti studyskoda_okul_cekturk institute hotel management prague
unyp prague ile ilgili görsel sonucu

Önemli Not: ÇekTürk, eğitime bağlı vize başvurularının sonuçlarından kesinlikle sorumlu tutulamaz. (Sigorta, çeviriler, konaklama için öğrencilere destek olmaktadır.)  

Macaristan Üniversiteleri – Birlikte Çalıştığımız Üniversiteler

           

Çek ve Macar üniversitelerinde İngilizce lisans, yüksek lisans, MBA, doktora programları hakkında detaylı bilgi edinmek, başvuru şartlarını öğrenmek ve kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmek için ÇekTürk (Türk öğrenciler için üniversitelerin resmi acentası) ile iletişime geçerek, ücretsiz eğitim danışmanlığı hizmetimizden yararlanabilirsiniz:  info@cekturk.com +420 775 177 364

İlginizi Çekebilecek Diğer Hizmetlerimiz:

 sigorta insurance cekturk konaklama cekturk  ceviri translate cekturk dil kursu cekturk diploma denkligi cekturk