Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Czech Universities


ÇekTürk, ücretsiz eğitim danışmanlığı hizmeti ile, sizlere Çek Cumhuriyeti’nin ve Macaristan’ın en seçkin üniversitelerinde kaliteli bir eğitim fırsatı sunmaktadır. 

Çek Cumhuriyeti’nde eğitim, pek çok Avrupa ülkesinin arasında, eğitim kalitesi, köklü üniversiteleri, ekonomik oluşu ve İngilizce eğitimin yaygın olması ile öne çıkmaktadır.

 • Günümüzde 42,000’den fazla yabancı öğrenci Çek Cumhuriyeti’nde okumaktadır.
 • Çek Cumhuriyeti, 2014 yılında Erasmus öğrencileri arasında en popüler 12. Avrupa ülkesi seçilmiştir.
 • Çek Cumhuriyeti’nde çoğunlukla lisans eğitimi 3 yıl, yüksek lisans eğitimi ise 2 yıl sürer.
 • Çek Cumhuriyeti EURO kullanmaması, CZK (Çek Kronu) kullanması nedeni ile diğer AB ülkeleri kadar pahalı değildir, ekonomiktir.

ÇekTürk olarak, Çek üniversiteleri ve Macar üniversitelerinden anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin İngilizce bölümlerini aşağıda görüntüleyebilir, Türk öğrenciler için yetkili acenta firma olduğumuzdan, ücretsiz danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz: info@cekturk.com

Çek Üniversiteleri Programları (Çekya Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

ÇEKYA LİSANS BÖLÜMLERİ (İngilizce)

ÇEKYA YÜKSEK LİSANS (İngilizce)

Business Administration (İşletme)
Business Administration: Marketing and Communications Emphasis (İşletme: Pazarlama ve İletişim)
Business Administration: Strategic Marketing Analysis and Planning Emphasis (İşletme: Stratejik Pazarlama Analizi ve Planlaması)
Business Administration and Human Resources Management (İşletme ve İnsan Kaynakları Yönetimi)
Business Administration and Sales (İşletme ve Satış)
Business Administration and Financial Management (İşletme ve Finansal Yönetim)
Business Management and Corporate Finance
(İşletme Yönetimi ve Kurumsal Finans)
Business Administration and Operations, Logistics and Quality Management (İşletme ve Operasyon, Lojistik, Kalite Yönetimi)
Economics and Management (İşletme ve Ekonomi)
Economics and Management, Business Administration (Ekonomi ve Yönetim, İşletme)
Finance
(Finans)
Marketing
(Pazarlama)
Marketing Communication
(Pazarlama İletişimi)

Law (Hukuk)

International Relations
(Uluslararası İlişkiler)
International Business
(Uluslararası Ticaret)
International Relations and European Studies
(Uluslararası Araştırmalar ve Avrupa Araştırmaları)
International & Economic Relations
(Uluslararası ve Ekonomik İlişkiler)

Communication & Mass Media
(İletişim ve Kitlesel Medya)
Journalism and Communications (Gazetecilik ve İletişim)
Visual Art Studies (Görsel Sanatlar)

Politics and Society (Politika ve Toplum)
Humanities, Society and Culture (Beşeri Bilimler, Toplum ve Kültür)
Jewish Studies: History and Culture (Yahudi Araştırmaları: Tarih ve Kültür)
Anglophone Studies (Anglophone Araştırmaları)
English Language & Literature
(İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Psychology
(Psikoloji)
Hospitality Management

IT Management
(IT Yönetimi)
Informatics (Bilişim)
Information and Control Technologies (Bilgi ve Kontrol Sistemleri)

Textile Technologies, Materials and Nanomaterials (Tekstil Teknolojiler, Materyeller ve Nanomateryeller)
Textile and Fashion Design (Tekstil ve Moda Tasarımı)
System Engineering and Informatics (System Mühendisliği ve Enformatik)

Medical Studies (Tıp Eğitimi)

Macar Üniversiteleri – İngilizce Lisans Bölümleri

Commerce and Marketing
Business Administration and Management
Financial Studies
Business and Diplomacy
Management
Management with Arts
Management with Tourism
Management with Psychology
Management with Marketing
Vehicle Engineering
Logistics Engineering
Civil Engineering
Agricultural Engineering
Food Engineering
Business Administration and Management
International Relations
Law and Governance

Corporate Finance Management in the Global Environment (Küresel Çevrede Kurumsal Finansman Yönetimi)
Marketing Management in the Global Environment (Küresel Çevrede Pazarlama Yönetimi)
Business Administration and Operations (İşletme Yöntemi ve İşlemleri)
Business Management and Corporate Finance
(İşletme Yönetimi ve Kurumsal Finans)
International Management
(Uluslararası İşletme)
Entrepreneurship
(Girişimcilik)
Management (İşletme)
Management and Marketing
(Yönetim ve Pazarlama)
Marketing (Pazarlama)
Finance
(Finans)
Marketing Communication
(Pazarlama İletişimi)
Project Management (Proje Yönetimi)
Economics and Management, Business Administration (Ekonomi ve Yönetim, İşletme)
Official Statistics (Resmi İstatistik)
Quantitative Economic Analysis (Kantitatif Ekonomik Analiz)

Architecture and Urban Design
(Mimarlık ve Kentsel Tasarım)

Master of Laws
(Hukuk Yüksek Lisansı (LL.M))
Business and Law in International Markets (Uluslararası Pazarlarda İş ve Hukuk)

International Relations and Diplomacy
(Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi)
International Relations and European Studies (Uluslararası Araştırmalar ve Avrupa Çalışmaları)
Regional Studies and International Business (Bölgesel Araştırmalar ve Uluslararası Ticaret)

Pharmacy (Eczacılık)
Humanities (Beşeri Bilimler)
Anglophone Studies (Anglophone Araştırmaları)
Strategic Communication
(Stratejik İletişim)
Psychology
(Psikoloji)
Second Language Learning & Teaching
(İkinci Dil Öğrenimi ve Öğretimi)

Security Technologies, Systems and Management – Technical Focus (Güvenlik Teknolojileri, Sistemler ve Yönetim – Teknik Odaklı)
Security Technologies, Systems and Management – Management Focus
(Güvenlik Teknolojileri, Sistemler ve Yönetim – Yönetim Odaklı)
Information Technologies
(Bilişim Teknolojileri)
Informatics (Bilişim)
Information Systems Management (Bilişim Sitemleri Yönetimi)

Polymer Engineering (Polimer Mühendisliği)
Mechanical Engineering, Engineering Technology and Materials (Makine Mühendisliği, Teknoloji ve Materyeller Mühendisliği)
Mechanical Engineering, Machines and Equipment Design (Makine Mühendisliği, Makineler ve Ekipman Tasarımı)
Mechanical Engineering, Manufacturing Systems and Processes (Makine Mühendisliği, Üretim Sitemleri ve Süreçleri)
Textile Engineering, Clothing and Textile Engineering (Tekstil Mühendisliği, Giyim ve Tekstil Mühendisliği)
Textile Engineering, Nonwoven and Nanomaterials (Tekstil Mühendisliği, Nonwoven ve Nanomateryeller)
Electrical Engineering and Informatics, Mechatronics (Elektrik Mühendisliği ve Bilişim, Mekatronik)

Macar Üniversiteleri – İngilizce Yüksek Lisans Bölümleri

Post-Graduate Specialist Diploma Course in Information Management
Post- Graduate Specialist Diploma Course in Marketing Management
Post-Graduate Specialist Diploma Course in Executive MBA Management
Human Resource Management
International Management
Financial Management
Marketing Management
Data Driven Management (MBA)
Vehicle Engineering
Infrastructure Engineering
Architecture
Supply Chain Management
Marketing
International Economics and Business
Computer Science Engineering
Müzik (Klarnet, trompet, flüt, piyano, keman)
Law and Governance

YÜKSEK LİSANS (İngilizce)

Corporate Finance Management in the Global Environment (Küresel Çevrede Kurumsal Finansman Yönetimi)
Marketing Management in the Global Environment (Küresel Çevrede Pazarlama Yönetimi)
Business Administration and Operations (İşletme Yöntemi ve İşlemleri)
Business Management and Corporate Finance
(İşletme Yönetimi ve Kurumsal Finans)
International Management
(Uluslararası İşletme)
Entrepreneurship
(Girişimcilik)
Management (İşletme)
Management and Marketing
(Yönetim ve Pazarlama)
Marketing (Pazarlama)
Finance
(Finans)
Marketing Communication
(Pazarlama İletişimi)
Project Management (Proje Yönetimi)
Economics and Management, Business Administration (Ekonomi ve Yönetim, İşletme)
Official Statistics (Resmi İstatistik)
Quantitative Economic Analysis (Kantitatif Ekonomik Analiz)

Architecture and Urban Design
(Mimarlık ve Kentsel Tasarım)

Master of Laws
(Hukuk Yüksek Lisansı (LL.M))
Business and Law in International Markets (Uluslararası Pazarlarda İş ve Hukuk)

International Relations and Diplomacy
(Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi)
International Relations and European Studies (Uluslararası Araştırmalar ve Avrupa Çalışmaları)
Regional Studies and International Business (Bölgesel Araştırmalar ve Uluslararası Ticaret)

Pharmacy (Eczacılık)
Humanities (Beşeri Bilimler)
Anglophone Studies (Anglophone Araştırmaları)
Strategic Communication
(Stratejik İletişim)
Psychology
(Psikoloji)
Second Language Learning & Teaching
(İkinci Dil Öğrenimi ve Öğretimi)

Security Technologies, Systems and Management – Technical Focus (Güvenlik Teknolojileri, Sistemler ve Yönetim – Teknik Odaklı)
Security Technologies, Systems and Management – Management Focus
(Güvenlik Teknolojileri, Sistemler ve Yönetim – Yönetim Odaklı)
Information Technologies
(Bilişim Teknolojileri)
Informatics (Bilişim)
Information Systems Management (Bilişim Sitemleri Yönetimi)

Polymer Engineering (Polimer Mühendisliği)
Mechanical Engineering, Engineering Technology and Materials (Makine Mühendisliği, Teknoloji ve Materyeller Mühendisliği)
Mechanical Engineering, Machines and Equipment Design (Makine Mühendisliği, Makineler ve Ekipman Tasarımı)
Mechanical Engineering, Manufacturing Systems and Processes (Makine Mühendisliği, Üretim Sitemleri ve Süreçleri)
Textile Engineering, Clothing and Textile Engineering (Tekstil Mühendisliği, Giyim ve Tekstil Mühendisliği)
Textile Engineering, Nonwoven and Nanomaterials (Tekstil Mühendisliği, Nonwoven ve Nanomateryeller)
Electrical Engineering and Informatics, Mechatronics (Elektrik Mühendisliği ve Bilişim, Mekatronik)

Macar Üniversiteleri – İngilizce Yüksek Lisans Bölümleri

Post-Graduate Specialist Diploma Course in Information Management
Post- Graduate Specialist Diploma Course in Marketing Management
Post-Graduate Specialist Diploma Course in Executive MBA Management
Human Resource Management
International Management
Financial Management
Marketing Management
Data Driven Management (MBA)
Vehicle Engineering
Infrastructure Engineering
Architecture
Supply Chain Management
Marketing
International Economics and Business
Computer Science Engineering
Müzik (Klarnet, trompet, flüt, piyano, keman)
Law and Governance

PRAG İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ:

İngilizce seviyenizin yetersiz olduğunuz düşünüyorsanız, minimum A2 seviyesinde olmak koşulu ile seçkin bir Çek üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi alabilirsiniz. Prag İngilizce hazırlık eğitim detayları için tıklayınız

Macaristan Üniversiteleri – Hazırlık Programları:

 • Macaristan – İngilizce dil eğitimi. Detaylar için tıklayınız.
 • Macaristan – Almanca dil eğitimi
 • WBS – İngilizce Hazırlık Eğitimi (Business) . Detaylar için tıklayınız.
 • WBS – İngilizce Tıp Hazırlık Eğitimi. Detaylar için tıklayınız.

ÇEKYA DOKTORA PROGRAMLARI (İngilizce)

 • Food Technology (Gıda Teknolojisi)
 • Technology of Macromolecular Compounds (Makromoleküler Bileşik Teknolojisi)
 • Tools and Processes (Araçlar ve Süreçler)
 • Multimedia and Design (Multimedya ve Tasarım)
 • Economics and Management (Ekonomi ve Yönetim)
 • Management (Yönetim)
 • Finance (Finans)
 • Information Management (Bilgi Yönetimi)
 • Engineering Informatics (Bilişim Mühendisliği) 
 • Automatic Control and Informatics (Otomatik Kontrol ve Bilişim)
 • Biomaterials and Biocomposites  
 • System Engineering (Sistem Mühendisliği)
 • Material Sciences and Engineering (Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği)
 • Nanotechnology and Advanced Materials (Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler) 
 • Sector Economic and Economics of Enterprise (Sektör Ekonomisi ve İşletme Ekonomisi) 
 • Regional and Social Development (Bölgesel ve Sosyal Gelişim) 

Macaristan Doktora Programları (İngilizce)

 • Art History
 • Business and Management
 • Economics
 • International Affairs
 • Management
 • Agricultural Sciences
 • Engineering

PRAG’DA DİĞER OKULLAR: * PRAG FİLM OKULU * PRAG PİLOTLUK OKULU

+ Macaristan üniversiteleri için tıklayınız.

Logo Anglo-American University Prague Czech University of Life Sciences ile ilgili görsel sonucu logo_metropolitan_university_prague
prag_film_okulu_cekturk_cek_cumhuriyeti studyskoda_okul_cekturk institute hotel management prague
unyp prague ile ilgili görsel sonucu

Önemli Not: ČeskoTurecko / ÇekTürk, vize konusunda danışmanlık veren bir firma değildir. (Sigorta, çeviriler, konaklama için öğrencilere destek olmaktadır.) Eğitime bağlı vize başvurularının sonuçlarından kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Macaristan Üniversiteleri – Birlikte Çalıştığımız Üniversiteler

             

Çek ve Macar üniversitelerinde İngilizce lisans, yüksek lisans, MBA, doktora programları hakkında detaylı bilgi edinmek, başvuru şartlarını öğrenmek ve kayıt işlemlerinizi gerçekleştirmek için ÇekTürk (Türk öğrenciler için üniversitelerin resmi acentası) ile iletişime geçerek, ücretsiz eğitim danışmanlığı hizmetimizden yararlanabilirsiniz:  info@cekturk.com +420 775 177 364

İlginizi Çekebilecek Diğer Hizmetlerimiz:

 sigorta insurance cekturk konaklama cekturk  ceviri translate cekturk dil kursu cekturk diploma denkligi cekturk